לוח צלצולים

שיעור

משעה

עד שעה

שיעור ראשון
8:00
8:45
שיעור שני
8:45
9:30
הפסקת אוכל
9:30
9:40
הפסקה
9:40
10:00
שיעור שלישי
10:00
10:45
שיעור רביעי
10:45
11:30
הפסקה
11:30
11:45
שיעור חמישי (עם 5 דק' הפסקת אוכל)
11:45
12:35
שיעור שישי
12:35
13:20
הפסקה
13:20
13:30
שיעור שביעי
13:30
14:15
שיעור שמיני
14:15
15:00
שיעור ראשון (יום שישי)
8:00
8:50
שיעור שני (יום שישי)
8:50
9:40
הפסקת אוכל (יום שישי)
9:40
9:50
הפסקה (יום שישי)
9:50
10:10
שיעור שלישי (יום שישי)
10:10
11:00
שיעור רביעי (יום שישי)
11:00
11:50