קישור למפגש עם הורי העולים והעולות לכיתה א. תשפ"ב. רמת-אפעל

מצורף קישור למפגש בזום של מנהל בית הספר עם הורי העולים והעולות לכיתה א. תשפ"ב. רמת-אפעל

ידיעות נוספות