רשימות הספרים לשנת תשפ"א עלו לאתר

הורים יקרים, 

בלוח המודעות ניתן למצוא את רשימת הספרים לכל הכיתות,

לשנה"ל תשפ"א.